Sample photo

เที่ยวเชียงราย

เที่ยวเชียงรายโดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว

Sample photo

วัดร่องขุ่นเชียงราย

เที่ยววัดร่องขุ่นเชียงราย โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Sample photo

ไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค

เที่ยวไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว ไร่บุญรอดมีเนื้อที่แปดพันกว่าไร่ มีไร่ชา สวนผลไม้ ร้านอาหาร และฟาร์มสัตว์

Sample photo

วัดร่องเสือเต้น

เที่ยววัดร่องเสือเต้น โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว วัดร่องเสือเต้นเชียงราย มีพระอุโบสถสีน้ำเงินที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงาม โดยฝีมือลูกศิษย์อาจารย์ เฉลิมชัย

Sample photo

วัดห้วยปลากั้งเชียงราย

เที่ยววัดห้วยปลากั้งเชียงราย โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว วัดห้วยปลากั้งเชียงราย มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ เจดีย์เก้าชั้นและโบสถ์สีขาวที่สวยงดงามทั้งกลางวันและกลางคืน

Sample photo

ไร่ชาฉุยฟง

เที่ยวไร่ชาฉุยฟง โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว ไร่ชามีเนื้อที่ร้อยก่าไร่พร้อมทิวทัศน์อันงดงาม ลิ้มรสชาเขียวอันหวานฉ่ำ

Sample photo

สามเหลี่ยมทองคำ

เที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว สามเหลี่ยมทองคำเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ลาว และพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน

Sample photo

ฮิโนกิแลนด์

เที่ยวฮิโนกิแลนด์ โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว สถานที่จำลองเมืองสำคัญต่างๆของญี่ปุ่น โอบล้อมไว้ด้วยภูเขาและป่าไม้

Sample photo

ภูชี้ดาว

เที่ยวภูชี้ดาวโดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว จุดชมทะเลหมอกน้องใหม่ของจังหวัดเชียงราย ที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างจุดชมวิวสุดฮิตอย่างภูชี้ฟ้า และดอยผาตั้ง

Sample photo

แม่สาย

เที่ยวแม่สาย โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเหนือสุดนเชียงราย ติดกับประเทศพม่า

Sample photo

ดอยตุง

เที่ยวดอยตุงเชียงราย โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว เป็นเขาที่มีแหล่งท่องเที่ยว บรรยากาศดี มีสวนแม่ฟ้าหลวง และพระตำหนักดอยตุง

Sample photo

บ้านดำ

เที่ยวบ้านดำ โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม

Sample photo

กาแฟผาฮี้

เที่ยวกาแฟผาฮี้ โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว แหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพรสเยี่ยม

Sample photo

ผาตั้ง

เที่ยวผาตั้ง โดยรถตู้เชียงรายพร้อมคนขับพาเที่ยว ดอยผาตั้ง จุดชมวิวผาบ่องประตูสยาม เป็นหน้าผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู

เที่ยวเชียงราย1 วัน

วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด- วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น-ของฝาก

เที่ยวเชียงราย 1คืน 2 วัน

วันที่1 บ้านดำ-ไร่ชาฉุยฟง-ดอยตุง- แม่สาย 
วันที่2 วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด- วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น-ของฝาก

เที่ยวเชียงราย 2คืน 3วัน

วันที่1 ไร่ชาฉุยฟง-ดอยตุง-สามเหลี่ยมทองคำ-เชียงแสน 
วันที่2 ดอยแม่สลอง-บ้านดำ-หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น
วันที่3 ไร่เชิญตะวัน-วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-วัดพระแก้ว-ของฝาก

เที่ยวเชียงราย 3คืน 4วัน

วันที่1 วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-ภูชี้ฟ้า- เข้าที่พักบนภูชี้ฟ้า
 วันที่2 ภูชี้ดาว-ผาตั้ง-เวียงแก่นจุดชมวิวห้วยเอียนริมฝั่งโขง-ไร่แสงอรุณ-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ เข้าที่พักสามเหลี่ยมทองคำ 
วันที่3 นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงเที่ยวตลาดชายแดนประเทศลาว-แม่สายชมตลาดประเทศพม่า-ดอยตุง-ไร่ชาฉุยฟง-เข้าที่พักแถวๆดอยตุง
วันที่4 แม่สลอง-พระบรมธาตุศรีนคริน-สุสานนายพลต้วน-ไร่ชา101-บ้านดำ-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น-ของฝาก

เที่ยวเชียงราย 4คืน 5วัน

เที่ยวเชียงราย 4คืน 5วัน วันที่1 วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-ภูชี้ฟ้า- เข้าที่พักบนภูชี้ฟ้า
วันที่2 ภูชี้ดาว-ผาตั้ง-เวียงแก่นจุดชมวิวห้วยเอียนริมฝั่งโขง-ไร่แสงอรุณ-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ เข้าที่พักสามเหลี่ยมทองคำ 
วันที่3 นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงเที่ยวตลาดชายแดนประเทศลาว-แม่สายชมตลาดประเทศพม่า-ดอยตุง-ไร่ชาฉุยฟง-เข้าที่พักแถวๆดอยตุง 
วันที่4 แม่สลอง-พระบรมธาตุศรีนคริน-สุสานนายพลต้วน-ไร่ชา101-บ้านดำ-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น เข้าที่พักตัวเมืองเชียงราย 
วันที่5 ไร่เชิญตะวัน-วัดพระแก้ว-วัดพระสิงห์-ของฝาก