วัดร่องขุ่น

ไร่บุญรอด

วัดห้วยปลากั้ง

วัดร่องเสือเต้น

ไร่ชาฉุยฟง

ภูชี้ฟ้า

ผาตั้ง

บ้านดำ

สามเหลี่ยมทองคำ

ดอยตุง

ภูชี้ดาว

แม่สาย

เที่ยวเชียงราย1 วัน

วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด- วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น-ของฝาก

เที่ยวเชียงราย 1คืน 2 วัน

วันที่1 บ้านดำ-ไร่ชาฉุยฟง-ดอยตุง- แม่สาย 
วันที่2 วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด- วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น-ของฝาก

เที่ยวเชียงราย 2คืน 3วัน

วันที่1 ไร่ชาฉุยฟง-ดอยตุง-สามเหลี่ยมทองคำ-เชียงแสน 
วันที่2 ดอยแม่สลอง-บ้านดำ-หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น
วันที่3 ไร่เชิญตะวัน-วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-วัดพระแก้ว-ของฝาก

เที่ยวเชียงราย 3คืน 4วัน

วันที่1 วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-ภูชี้ฟ้า- เข้าที่พักบนภูชี้ฟ้า
 วันที่2 ภูชี้ดาว-ผาตั้ง-เวียงแก่นจุดชมวิวห้วยเอียนริมฝั่งโขง-ไร่แสงอรุณ-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ เข้าที่พักสามเหลี่ยมทองคำ 
วันที่3 นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงเที่ยวตลาดชายแดนประเทศลาว-แม่สายชมตลาดประเทศพม่า-ดอยตุง-ไร่ชาฉุยฟง-เข้าที่พักแถวๆดอยตุง
วันที่4 แม่สลอง-พระบรมธาตุศรีนคริน-สุสานนายพลต้วน-ไร่ชา101-บ้านดำ-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น-ของฝาก

เที่ยวเชียงราย 4คืน 5วัน

เที่ยวเชียงราย 4คืน 5วัน วันที่1 วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-ภูชี้ฟ้า- เข้าที่พักบนภูชี้ฟ้า
วันที่2 ภูชี้ดาว-ผาตั้ง-เวียงแก่นจุดชมวิวห้วยเอียนริมฝั่งโขง-ไร่แสงอรุณ-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ เข้าที่พักสามเหลี่ยมทองคำ 
วันที่3 นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงเที่ยวตลาดชายแดนประเทศลาว-แม่สายชมตลาดประเทศพม่า-ดอยตุง-ไร่ชาฉุยฟง-เข้าที่พักแถวๆดอยตุง 
วันที่4 แม่สลอง-พระบรมธาตุศรีนคริน-สุสานนายพลต้วน-ไร่ชา101-บ้านดำ-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น เข้าที่พักตัวเมืองเชียงราย 
วันที่5 ไร่เชิญตะวัน-วัดพระแก้ว-วัดพระสิงห์-ของฝาก